Kreatywność – temat pracy magisterskiej z psychologii

Dobry temat pracy magisterskiej z psychologii, który jest bardzo ciekawy to kreatywność. Jest to temat na czasie, ponieważ pracodawcy często wymagają od pracowników kreatywności. Teoretycznie im większa kreatywność danego pracownika, tym większy jest jego potencjał. W tym potencjał do generowania pieniędzy.

Najpierw zdefiniujmy pojęcie kreatywności. Według jednej z definicji  określa się ją jako “zdolność osoby do produkowania wytworów, charakteryzująca się koniunkcją dwóch cech: nowości i wartości”. W swojej pracy magisterskiej z psychologii  należy podać parę definicji kreatywności i wybrać tą, którą uznaje się subiektywnie za najbardziej trafną.

W swojej pracy dyplomowej należy wskazać sposoby badania kreatywności. Można również wskazać sposoby pobudzania kreatywności. W swojej pracy magisterskiej z psychologii można się również pokusić o odpowiedź na pytanie, co determinuje kreatywność. Czy determinują ją pochodzenie, środowisko, przekonania, a może wrodzony talent? Można tu również przytoczyć teorię 10 000 godzin. Teoria ta mówi o tym, że aby być ekspertem w danej dziedzinie, należy spędzić nad nią przynajmniej 10 000 godzin. Po spędzeniu tylu godzin człowiek staje się ekspertem w danym temacie.

Kreatywność można również rozważyć, pod kątem polskiego systemu edukacji. W pracy magisterskiej można uzasadnić, czy nasz system wspomaga, czy też hamuje kreatywność uczniów. Nasz system bazuje raczej na pamięciowej nauce niż na kreatywności. Wielu ekspertów twierdzi, że państwowa edukacja wręcz tępi kreatywność. Można zawszeć tego typu przemyślenia w swojej pracy.

Temat pracy magisterskiej z psychologii na czasie: kreatywność.

Kreatywność to bardzo ciekawy temat. Psychologowie często pracują jako rekruterzy. Stworzenie testów, które pozwalają bardzo dobrze badać kreatywność, mogą być bardzo pomocne. Żyjemy w czasach, w których proste prace fizyczne będą zastępowane poprzez maszyny. Dla prostych pracowników fizycznych pracy będzie coraz mniej. Co innego dla osób pracujących w zawodach kreatywnych. Wszelkiego rodzaju twórcy: gier, programów komputerowych, muzyki, grafiki, tekstów mogą być spokojni o swoją przyszłość. Kreatywność może być jednym z kluczy zarówno do przyszłości, jak i do błyskotliwej kariery. Przykładowo świetny pisarz, może wykonać swoją pracę raz, a potem żyć np. z tantiem. Podsumowując, kreatywność to fascynujący temat, który z pewnością zasługuje, by rozważyć go podczas poszukiwania odpowiedniego tematu na swoją pracę magisterską z psychologii.

Dodaj komentarz