Temat pracy magisterskiej z psychologii: schizofrenia

Temat pracy magisterskiej z psychologii, który jest na pewno jest ciekawy to schizofrenia. Jest to zaburzenie psychiczne, które fascynuje wiele osób, które  nie zajmują się zawodowo psychologią. Zagadnienie to zostanie poruszone w tym artykule.  Temat ten zostanie ujęty z perspektywy potencjalnej pracy magisterskiej.

Pierwszy rozdział pracy dotyczący  schizofrenii powinien  być rozdziałem czysto teoretycznym. Trzeba tu przedstawić, czym tak naprawdę jest schizofrenia. Ogólnie schizofrenię definiuje się jako zaburzenie psychiczne, które zalicza się do tzw. grupy psychoz.  Psychozy to stany psychiki, które charakteryzują się zniekształconym postrzeganiem oraz oceną otaczającej rzeczywistości.  Osoby cierpiące na to zaburzenie mają problem z krytyczną oceną własnej osoby,  swojego otoczenia oraz relacji innymi ludźmi. Jest to choroba, której objawy są indywidualne, dla poszczególnego schizofrenika. To zaburzenie dotyczy najczęściej osób pomiędzy 17, a 34 rokiem życia. Szacuje się, że schizofrenia dotyczy od 0,4%  do 0,6% społeczeństwa. Przyczyną schizofrenii mogą być narkotyki, traumy, a nawet genetyka. Typowe objawy schizofrenii to urojenia, omamy oraz apatia. Schizofrenia nie jest rozdwojeniem jaźni. Jest to raczej postrzeganiem rzeczywistości w sposób irracjonalny.

Rozdział drugi powinien być rozdziałem praktycznym. Trzeba tu przedstawić rozmaite badania, które pokazywałyby, jak skutecznie walczyć z tym zaburzeniem psychicznym.  Należy tu przytoczyć naturalnie badania polskie, jak i zagraniczne. Można również przeprowadzić własne badania dotyczące osób, które zmagają (bądź zmagały się) się z tą psychozą.

Rozdział trzeci musi zawierać konkretne podsumowanie. Trzeba tu wskazać, jakie konkretnie działania trzeba wykonać, aby pomóc osobie cierpiącej na schizofrenię. Należy tu również przedstawić, jakie konkretnie działania są skuteczne, a jakie nie. Na końcu trzeba zawrzeć odpowiednią refleksję odnośnie do tego zaburzenia psychicznego.

Temat pracy magisterskiej z psychologii, który fascynuje. Schizofrenia.

Dobry temat pracy magisterskiej z psychologii musi fascynować. Ciężko jest znaleźć w psychologii równie ciekawe zagadnienie, jak schizofrenia. Jest to temat tak intrygujący , że… podejmuje go również kino. Jeden z głównych bohaterów filmu Legend cierpiał na schizofrenię paranoidalną. Motyw schizofrenii pojawia się również w filmach “Piękny umysł” oraz “Solista”. Jeśli już danym zagadnieniem interesuje się Hollywood, to naprawdę trzeba pomyśleć o wybraniu go na temat swojej pracy dyplomowej z psychologii.

Dodaj komentarz